Sju unga forskare får toppjobb av akademien

Kungl. Vetenskapsakademien har för femte året beslutat om tillsättningen av särskilda forskartjänster till unga forskare verksamma i Sverige. Målet med tjänsterna är att säkerställa att forskning av god kvalitet stannar i landet.

Tjänsterna har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Forskarna tillåts under de fem år tjänsten löper att forska helt fritt. Bland 286 sökande har Kungl. Vetenskapsakademien beslutat utvälja följande sju:

Matematik
Pär Kurlberg, 35 år, inst. f. matematik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Astronomi
Sofia Feltzing, 38 år, inst. f. astronomi, Lunds universitet.

Fysik
Tommy Ohlsson, 31 år , inst. f. fysik, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm

Kemi
Saeid Esmaeilzadeh, 29 år, inst. f. fysikalisk, oorganisk och strukturkemi, Stockholms universitet

Geovetenskaper
Martin Jakobsson, 37 år, inst. f. geologi och geokemi, Stockholms universitet.

Biologi
Anders Hedenström, 43 år, inst. f. teoretisk ekologi, Lunds universitet.

Medicin
Marta E. Alarcón-Riquelme, 42 år, inst. f. genetik och patologi, Rudbeck lab., Uppsala universitet.