Sandra Lindstedt antagen till Wallenberg Clinical Fellows

För sitt forskningsprojekt med syftet att optimera en ny icke-invasiv teknik för att upptäcka eventuell avstötning vid lungtransplantation får Sandra Lindstedt vid Lunds universitet medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Clinical Fellow 2018: Sandra Lindstedt. Foto: Markus Marcetic.

Syftet med det treåriga programmet är att stimulera svenska läkares kliniska forskning samt att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare verksamma vid kliniker på svenska sjukhus eller inom den svenska primärvården som har forskaranknytning till svenska universitet. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

Sandra Lindstedt är docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, thoraxkirurgi, Lunds universitet. Idag är biopsi, provtagning av vävnad, det regelmässiga sättet för att upptäcka eventuell avstötning vid lungtransplantation, men metoden har begränsad tillförlitlighet. Sandra Lindstedt får medel via Wallenberg Clinical Fellows-programmet för sitt forskningsprojekt som syftar till att optimera en ny icke-invasiv teknik. Den baseras på analys av protein-partiklar i utandningsluften, som ska användas för att upptäcka tidig avstötning av transplantatet. Tidigt insatt behandling är av väsentlig betydelse för patienternas chans till bevarad lungfunktion och överlevnad.