Professor Eric S. Lander invald som utländsk ledamot i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 13 februari valdes Eric S. Lander, professor i biologi vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och professor i systembiologi vid Harvard Medical School samt President och medgrundare av Broad Institute of MIT and Harvard, in som utländsk ledamot i akademiens klass för biologiska vetenskaper.

Eric S. Lander är en av de mest citerade vetenskapsmännen i världen. Sedan mitten av 1980-talet har han utvecklat allmänna principer och metoder för att identifiera gener som ligger bakom sjukdomar hos människor. Genom banbrytande arbete med att skapa och analysera genetiska, fysiska och sekvensbaserade kartor av människans arvsmassa har han också gjort det möjligt att tillämpa dessa principer inom hela medicinområdet. Han var en av de främsta ledarna för Human Genome Project, ett internationellt projekt som kartlade hela människans arvsmassa och som förklarades färdigt 2003. Arbetet har lett till upptäckter av många tusen sjukdomsgener för till exempel ärftliga sjukdomar och cancer. Landers genomiska studier har också bidragit till ett antal större genombrott inom genreglering, evolution och populationsgenetik.

Eric S. Lander, Broad Institute of MIT and Harvard