Priser till konstnär och matematiker

Kungl. Vetenskapsakademien utsåg vid sin sammankomst 12 februari konstnären och ornitologen Lars Jonsson samt matematikerna Hans Rullgård och Per Salberger, till mottagare av tre av sina priser.

Lars Jonsson är författare, ornitolog och konstnär med världsrykte. Han får Sture Centerwalls pris ”för att han genom förträffliga insatser inom fältornitologin och konsten bidragit till ökad kunskap om och intresse för svenskt djurliv”.
Han är ett välkänt namn bland naturintresserade över stora delar av världen. Hans konst har ställts ut och köpts in av många museer och gallerier och belönats med stora priser i USA. Hans bok ”Fåglar i Europa med Nordafrika och Mellanöstern” utgiven 1992 är mycket uppskattad och har översatts till flera språk. Lars Jonsson har också publicerat uppmärksammade böcker och utfört vetenskapliga studier på fåglars fjäderdräkter. Prissumman är på 9.000 kr

Hans Rullgård, matematiska inst., Stockholms univ., får det Sparreska priset på 20.000 kr för ”hans matematiska arbeten, speciellt för hans licentiatavhandling 2001”. Priset utdelas till förtjänt forskare som inte uppnått 25 års ålder. Licentiatavhandlingen handlade om s.k. amöbor, ett begrepp inom teorin för analytiska funktioner av flera komplexa variabler.

Per Salberger, som arbetar vid sektionen Matematiska vetenskaper på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, får den Strömmer-Ferrnerska belöningen  på 7.000 kr för sina imponerande resultat inom aritmetisk algebraisk geometri. Han anses vara en av de ledande talteoretikerna i Sverige.