Priser och medalj delas ut av Akademien

Vetenskapsakademien beslutade vid sin sammankomst den 13 april att belöna sju forskare för deras arbeten inom fysik, kemi, medicin och ekonomiska vetenskaper samt för insatser som främjat svensk forskning.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2021

Ville Kaila vid Stockholms universitet tilldelas Tage Erlanders pris på 200 000 kronor i forskningspris och 75 000 kronor för ett symposium ”för sina forskningsinsatser inom bioenergetik, särskilt multiskal-simuleringar av elektron- och protonöverföringar i biomolekylära system”.

Ville Kaila, Stockholms universitet

Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar 2021

Marcus Buggert vid Karolinska Institutet tilldelas Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar på 150 000 kronor ”för viktiga upptäckter om cellförmedlad immunitet vid Covid-19”.

Marcus Buggert, Karolinska Institutet

Wallmarkska priset 2021

Erik Lindahl vid Stockholms universitet tilldelas Wallmarkska priset på 110 000 kronor ”för framstående beräkningskemiska insatser inom molekyldynamik och biomolekylstrukturers rekonstruktion baserade på kryoelektronmikroskopi”.

Erik Lindahl, Stockholms universitet

Edlundska priset 2021

Anders Bergman vid Uppsala universitet tilldelas Edlundska priset på 90 000 kronor ”för banbrytande insatser inom dynamiska processer hos magnetiska material”.

Anders Bergman, Uppsala universitet

 

Arnbergska priset 2021

Jonas Cederlöf vid University of Edinburgh tilldelas Arnbergska priset på 70 000 kronor ”för hans avhandling Job Loss: Consequences and Labor Market Policy.

Jonas Cederlöf, University of Edinburgh

Lindbomska belöningen 2021

Pål Stenmark vid Lunds universitet tilldelas Lindbomska belöningen på 10 000 kronor ”för hans upptäckt av en ny form av botulinumtoxin specifikt för malariamyggan”.

Pål Stenmark, Lunds universitet

Äldre Linnémedaljen i guld 2021

Göran Sandberg, tilldelas den Äldre Linnémedaljen i guld ”för enastående insatser som främjat svensk forskning och ökat dess internationella konkurrenskraft”.

Göran Sandberg, Umeå universitet