Priser och belöningar

Akademien har utsett mottagare till Edlundska, Wallmarkska, och de tre Letterstedska prisen. I år belönas bl.a. översättaren Jens Nordenhök för sin uppmärksammade nyöversättning av Cervantes klassiker ”Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha”.

Det Edlundska priset på 40.000 kr tilldelas prof. Carsten Peterson, instititutionen för teoretisk fysik, Lunds Universitet, för ”sin tillämpning av komplexa matematiska analysmetoder på biologiska och medicinska problem”. Priset utdelas av HM Konungen vid akademiens högtidsdag den 31 mars.

Professor Stanislav Barabash, Institutet för rymdfysik, Kiruna, tilldelas det Wallmarkska priset på 50.000 kr för ”sina teoretiska arbeten och framgångsrika rymdexperiment vid utforskandet av solsystemets fysik”. Priset utdelas av HM Konungen vid akademiens högtidsdag den 31 mars.

De tre Letterstedska prisen utdelas till författare, översättare och för ”särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar”. År 2003 belönas följande tre personer:
Rune Bokholm, Malmö, får författarpriset på 26.000 kr för sin bok ”Tisdagsklubben: om glömda antinazistiska sanningssägare i svenskt 30- och 40-tal”. Priset utdelas vid akademiens sammankomst den 7 maj på Riddarhuset.
Jens Nordenhök, Malmö, får översättarpriset på 23.000 kr för sin översättning av Miguel de Cervantes ”Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha”. Priset utdelas vid akademiens sammankomst den 7 maj på Riddarhuset.
Björgvin Hjörvarsson, professor vid Fysiska institutionen, Uppsala universitet, får priset för maktpåliggande undersökningar på 17.000 kr för ”sina arbeten rörande den magnetiska strukturen hos metalliska supergitter”. Priset utdelas efter akademiens sammankomst den 21 maj.

Anm. Det Edlundska priset har fått sitt namn efter fysiska institutionens i Uppsala första föreståndare, Erik Edlund (1819-1888). Han lät i ett gåvobrev 1880 donera 30.000 kr i form av obligationer till Vetenskapsakademien.
Lars Johan Wallmark (1810-1855) var överdirektör vid teknologiska institutet i Stockholm och donerade ”9.000 riksdaler silver species av 1830 års myntfot”. Räntan skulle användas som prisbelöning för rön och uppfinningar.
Jacob Letterstedt (1796-1862) var framgångsrik affärsman och sedemera svensk generalkonsul i Kapstaden, Sydafrika. Han visade stort intresse för de vetenskapliga expeditioner som besökte området och donerade stora summor till Vetenskapsakademien.