Priser och belöningar utdelade 31 mars

Kungl. Vetenskapsakademien delade ut ett stort antal priser och belöningar vid sin högtidssammankomst 31 mars på Musikaliska akademien. Här finns listan.

Göran Gustafssonprisen (100.000 kr i personligt pris, samt 4,5 miljoner kr i forskningsanslag)
till professor Jeffrey Steif, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (matematik), för sina arbeten i sannolikhetsteori och ergodteori och dess tillämpningar
professor Ariel Goobar, Stockholms universitet (fysik), för sina studier av universums accelererande expansion
docent Elisabeth Sauer-Eriksson , Umeå universitet (molekylärbiologi), för sina strukturella studier av kroppens transportmaskineri för proteiner och sjukdomsframkallande proteinförändringar
professor Owe Orwar, Chalmers tekniska högskola (kemi), för banbrytande insater inom kemisk nanoteknik
professor Jan Borén, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (medicin), för sina studier av lipoproteiners roll vid uppkomsten av åderförkalkning.

Tage Erlanders pris, (100.000 kr)
till Erik Svensson, Lunds universitet, för hans forskning kring adaptiv variation i naturliga populationer

Arnbergska priset (30.000 kr)
till professor Fredrik Gustafsson, Linköpings Tekniska högskola, för framstående teknikvetenskaplig forskning med stor relevans för industriella tillämpningar.

Ingvar Lindqvistprisen (25.000 kr personligen per pris, samt 20.000 kr till respektive skola)
till Ulla Dellien, Filbornaskolan, Helsingborg (matematik),
Therese Karlsson och Malin Lindwall, Trönningeskolan, Halmstad (fysik),
Pär Wohlin, Internationella Gymnasiet, Stockholm (kemi), och
Bo Widerberg, Polhemsgymnasiet, Göteborg (biologi)
för entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik.
 
Kungl. Patriotiska Sällskapets hedersgåva
till Florence Heneby, Kungl. Vetenskapsakademien.

Höpkenmedaljen i guld
till  förre ständige sekreteraren Erling Norrby, för hans utomordentliga insatser för Vetenskapsakademien.