Priser och belöningar till svenska forskare

Fem svenska forskare belönas av akademien för insatser inom vitt skilda områden, såsom mitokondriestudier (cellernas ”kraftstationer”), författarskap, översättning av kinesisk litteratur, ekonometriska teorier och laserbaserad partikelacceleration.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2008, 100.000 kr, till professor NILS-GÖRAN LARSSON, Karolinska Institutet/Novum, Huddinge,
”för hans banbrytande insatser inom mitokondrieforskningen”.
Priset utdelas vid akademiens högtidsdag 31 mars i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia.

Letterstedtska författarpriset 2008, 50.000 kr, till professor emeritus, ULF OLSSON, Göteborg,
”för hans 2006 utgivna arbete ’Finansfursten K.A. Wallenberg 1853–1938’ (Atlantis, 503 s.)”.
Priset utdelas vid akademiens allmänna sammankomst 12 mars.

Letterstedtska översättarpriset 2008, 100.000 kr, till professor emeritus GÖRAN MALMQVIST, Djursholm,
”för hans översättning av Naiqian Caos ’När mörkret faller trängtar mitt hjärta till dig’ (Atlantis 2006, 322 s.)”.
Priset utdelas vid akademiens allmänna sammankomst 12 mars.

Arnbergska priset 2008, 80.000 kr, till fil. dr. MIKA MEITZ, Handelshögskolan och University of Oxford,
”för hans avhandling ’Five contributions to econometric theory and the econometrics of ultra-high-frequency data’”.
Priset utdelas vid akademiens högtidsdag 31 mars i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia.

Lindbomska belöningen 2008, 30.000 kr, till Professor CLAES GÖRAN WAHLSTRÖM, Lunds Tekniska Högskola,
”för hans framgångsrika uppbyggnad av ett för landet unikt terawattlasersystem och synnerligen
aktuella forskningsresultat med utveckling av laserbaserad partikelacceleration”.
Priset utdelas vid akademiens allmänna sammankomst 13 februari.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Av hävd tar akademien särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik.