Priser från akademien

Akademien har beslutat om mottagare av Hilda och Alfred Erikssons pris, Arnbergska priset, samt den Flormanska belöningen.

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin sammankomst 11 januari om följande priser:
 
Hilda och Alfred Erikssons pris, på 100.000 kr
tilldelas
Prof. Urban Ungerstedt, inst. för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm, och
Prof. Leif Wide, inst. för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Pristagarna får priset för sin metodutveckling inom mikrodialys respektive immunokemi. De delar på prissumman.

Priset är instiftat för att belöna forskningsinsatser ”till lindring av sjukdomar på både människor och djur”.

Arnbergska priset, på 70.000 kr
tilldelas docent Bård Harstad, Managerial Economics & Decision Sciences, Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA.
för hans doktorsavhandling i nationalekonomi ”Organizing cooperation”

De båda priserna delas ut vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst fredagen den 31 mars 2006.

Flormanska belöningen, på 40.000 kr
tilldelas Christian Broberger, inst. f. neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
”för hans grundläggande studier av hjärnans kontroll av hunger och mättnad”

Priset delas ut efter akademiens sammankomst onsdagen den 5 april 2006.