Virusforskaren Maria Masucci tilldelas Hilda och Alfred Erikssons pris

Maria Masucci, professor i virologi vid Karolinska Institutet, får Hilda och Alfred Erikssons pris ”för betydelsefulla bidrag till vår förståelse om hur virus kan vara involverade i utvecklingen av många cancersjukdomar. Hennes studier har visat att vissa virus, som ofta ger symptomlösa långvariga infektioner, lurar kroppens immunsystem och reglering av celldelning och därigenom kan bidra till utvecklingen av cancerceller.”

Masuccis forskargrupp studerar framför allt tumörviruset Epstein-Barr-virus (EBV). Nästan alla vuxna människor bär på viruset, men hos friska individer förhindrar immunförsvaret okontrollerad tillväxt av EBV-infekterade celler. Har man däremot bristande immunförsvar kan EBV-infekterade värdceller växa obehindrat. EBV kan då ge upphov till lymfom – lymfkörtelartade svulster. EBV har utvecklat en mycket sofistikerad strategi för att uppnå en nästintill perfekt anpassning till människans livsstil. Det är bättre för individen ju tidigare man får smittan för då hinner immunförsvaret förbereda sig så att man drabbas mindre allvarligt i tonåren. Hos infekterade tonåringar och vuxna kan viruset orsaka körtelfeber.

Masuccis forskning har bland annat ökat vår förståelse för sambanden mellan EBV-infektion och cellförändringar och framväxten av tumörer. Hon lyckas också använda grundforskningens resultat i utveckling av diagnosticering och behandling av sjukdomar.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2013 uppgår till 180 000 kronor och utdelas under akademiens högtidssammankomst 5 april.