Pressinbjudan till högtidssammankomst 31 mars

Kungl. Vetenskapsakademien bjuder in till högtidssammankomst på Musikaliska i närvaro av kungaparet med utdelning av några av årets största vetenskapliga priser.

2018 års högtidssammankomst. Foto: Markus Marcetic

Den 31 mars varje år firar Kungl. Vetenskapsakademien sin högtidsdag, det är årsdagen av fastställandet av Akademiens grundregler 1741.

2019 års högtidsdag inleds med en sammankomst på Musikaliska där årets nyinvalda ledamöter presenteras, Akademiens företrädare berättar om det gångna året och några av årets största vetenskapliga priser delas ut.

I år kommer bland annat de två amerikanska mottagarna av Sjöbergpriset i cancerforskning.

Göran Gustafssonprisen till fem yngre forskare kommer också att delas ut liksom årets fyra Lärarpris till lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen samt Gregori Aminoffpriset för insatser inom det kristallografiska området. Priserna utdelas av H. M. Konungen. Se lista nedan för samtliga priser!

Journalister och pressfotografer som vill delta i sammankomsten anmäler sig till pressansvarig senast fredag 29 mars kl 13. Berätta även om ni önskar intervjua någon av pristagarna så ska vi försöka ordna en tid! Fototillfällen kommer att erbjudas i samband med kungaparets ankomst och när priserna överlämnas.

Tid: Söndag 31 mars, kl 16:55 (platser intagna).

Plats: Stora salen, Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm.

Klädsel: Mörk kostym

Program

Öppningsanförande, Kungl. Vetenskapsakademiens preses, Dan Larhammar.

Meddelande om akademiens verksamhet 2018, ständige sekreteraren, Göran K. Hansson.

Föredrag, Meeting the goals of the Paris agreement: Can we still do it, and how can science guide us? Susan Solomon, MIT, USA, en av 2018 års Crafoordpristagare.

Priser och belöningar

Svenska ledamöter invalda 2018 tar sitt inträde i Akademien.

Föredrag Ricinus communis, Solzjenitsyn och Cancerkliniken. Ulf Ellervik, Lunds universitet, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Högtidssammankomsten avslutas

Priser och pristagare

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne till Lligo Matson, Renforsskolan, Vindeln, i matematik ”för framgångsrik användning av formativ bedömning i matematikundervisningen och för att han med tilltro till elevernas kapacitet utmanar och stöttar alla i sitt mångkulturella klassrum”.

till Camilla Christensson, Katedralskolan, Lund, i kemi ”för sin kontextbaserade kemiundervisning med stark anknytning i vardagsfenomen. Camilla Christensson är en lärare med lång erfarenhet, djup kunskap och i ständig utveckling genom sina forskningssamarbeten”.

till Erik Waltersson, Europaskolan, Strängnäs, i fysik ”för sitt pedagogiskt trygga sätt att med erfarenhet, kontakter och djupa ämneskunskaper i fysikundervisningen inspirera alla sina studenter till individuellt extraordinära resultat”.

och till Anna-Lena Ekström, Vänge skola, Uppsala, i NO ”för sitt sätt att inspirera till glädje och lärande för alla elever genom att använda aktuella projekt och kooperativt lärande i NO-undervisningen”.

Göran Gustafssonpriset i matematik till Petter Brändén, KTH i Stockholm ”för sitt banbrytande arbete med att skapa en teori för positivitet hos polynom i flera variabler, med viktiga tillämpningar inom algebra, kombinatorik och sannolikhetskalkyl”,

i fysik till Anders Johansen, Lunds universitet, ”för sin banbrytande forskning om planeters bildande och utveckling i närheten av unga stjärnor”,

i kemi till Björn Högberg, Karolinska Institutet, ”för utvecklingen av nya metoder och tillämpningar inom DNA-origami”,

i molekylär biologi till Yaowen Wu, Umeå universitet ”för sina innovativa molekylära studier av intracellulär transport och autofagi”,

och i medicin till Kristian Pietras, Lunds universitet, ”för sin genombrytande analys av den cancerassocierade mikromiljön och dess roll i tumörutveckling”,

Gregori Aminoffs pris till Michael O’Keeffe, Arizona State University, USA och Omar M. Yaghi, University of California, USA, ”för deras grundläggande bidrag till utvecklingen av retikulär kemi”.

Sjöbergpriset till Dennis J. Slamon, University of California, Los Angeles, USA och Brian J. Druker Oregon Health & Science University, Portland, USA ”för avgörande insatser vid den kliniska utvecklingen av målstyrd behandling, riktad mot cancercellers genetiska förändringar”.

Välkomna!

Presskontakt:
Eva Nevelius
Pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63