Pressinbjudan: Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet

Att undvika vitt bröd, pasta, ris och potatis framställs ibland som räddningen för hälsan. Men vad säger egentligen vetenskapen om kolhydraternas roll i vår kost? Svaret på den frågan ges under ett symposium arrangerat av bland andra Kungl. Vetenskapsakademiens nationalkommitté för nutrition och livsmedelsvetenskap.

Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet är titeln på symposiet som hålls på Svenska Läkaresällskapet 11 november. Programmet inleds med en medicinsk del där Sveriges främsta experter inom området berättar om de senaste forskningsrönen.

– Många trend- och modedieter fokuserar på att vi ska akta oss för alla sorters kolhydrater men det stämmer inte ur ett vetenskapligt perspektiv. Syftet med symposiet är att skapa lite balans i den bilden, säger Tommy Cederholm professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet.

Symposiet har ett brett perspektiv och avhandlar även klimataspekterna, livsmedelsindustrins och massmedias roll som förmedlare av kostråd. Bland annat föreläser Dagens Nyheters medicinreporter Amina Manzoor om varför det ibland blir fel i medierna.

Medierepresentanter är välkomna att delta under hela symposiet. Om du vill närvara, kontakta pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien: Eva Nevelius, eva.nevelius@kva.se, 070-878 67 63.

Intervjuer kan arrangeras i samband med föreläsningarna. Symposiet kommer även att filmas och läggas ut i efterhand.

Dag och tid: 11 november kl 13–16.30
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Karolina Widerströmsalen, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Mer information: Professor Tommy Cederholm, tommy.cederholm@pubcare.uu.se, 070-273 31 92
Arrangörer: Kungl. Vetenskapsakademiens nationalkommitté för nutrition och livsmedelsvetenskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja och Hjärt-Lungfonden.

Se programmet i sin helhet i Kungl. Vetenskapsakademiens kalendarium