Pressinbjudan: Hur löser vi problemen med plast i haven?

Havet är slutstation för stora mängder plast. Men hur farlig är plasten och vad kan vi göra för att komma åt problemet? Det är temat för ett vetenskapligt symposium där Kungl. Vetenskapsakademien och Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) samlar expertis inom området.

Problemet med plast i haven har på sistone rönt stor uppmärksamhet. Vi vet att stora mängder plast finns i våra hav, det har beräknats att tolv miljoner ton hamnar där årligen. Det motsvarar mer än 22 ton per minut, dygnet runt. Uppskattningsvis en procent av den plasten befinner sig på ytan. Resten finns på djupet i form av små plastpartiklar, det som brukar kallas mikroplaster.

Stora kunskapsluckor

Det finns dock stora kunskapsluckor inom området. Vi vet till exempel inte med säkerhet hur farlig plasten är för djur och natur. Kunskap behövs också om hur processen ser ut när plast bryts ner.

– Fokus för det här symposiet är att titta på vad det finns för möjliga nedbrytningsvägar för plast i haven och vad vetenskapen vet om bland annat toxiciteten. Vi har valt att samla ett antal framstående forskare för att ge en presentation av kunskapsläget och diskutera möjliga åtgärder, säger Leif G. Anderson, professor emeritus vid Institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet och vice ordförande i Vetenskapsakademiens kommitté för miljöfrågor.

Fokus på Östersjön

Det är Vetenskapsakademiens kommitté för miljöfrågor som anordnar symposiet tillsammans med IUCN. Föreläsarna kommer från Danmark, Norge, Portugal, Schweiz och Sverige och kommer särskilt att fokusera på situationen i Östersjön. En ny rapport om Östersjöns miljö visar omfattningen, hur plasten når havet samt dess många konsekvenser för naturen och människorna.

– Vi har fortsatt en begränsad förståelse för vilka plaster och miljögifter som introduceras via vår föda. Det här symposiet kommer till en del att reda ut detta och föreslå var vidare forskning behövs, säger Carl Gustaf Lundin, forskare och vetenskaplig chef för IUCN:s marinprogram.

Många av de möjliga lösningar och åtgärder som kommer att diskuteras under symposiet är dock relevanta, inte bara för Östersjön utan även för de övriga världshaven.

Anmälan: Press är välkommen att delta båda dagarna. Meddela pressansvarig Eva Nevelius, eva.nevelius@kva.se, 070-878 67 63, när du tänkt komma och eventuella särskilda önskemål.

Plats: Naturhistoriska riksmuseet, Stora hörsalen, Frescativägen 40, Stockholm.

Tid: 13–14 juni (från 12 första dagen, heldag dag två)

Läs mer och se program på www.kva.se

Läs mer om IUCN på www.iucn.org

Kontaktpersoner:

Leif G. Anderson
Professor emeritus och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien
leif.anderson@marine.gu.se
031-786 90 05

Carl Gustaf Lundin
Vetenskaplig chef, IUCN:s marinprogram
carl.lundin@iucn.org
+41-79 477 1400

Minna Epps
Direktör, IUCN:s marinprogram
minna.epps@iucn.org
+41-79 681 51 97