Postdoktortjänst vid Kungl. Vetenskapsakademien med fokus på dagligvaruhandeln och hållbar utveckling

Forskningsprogrammet Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB) vid Kungl. Vetenskapsakademien anställer en postdoktor för att arbeta med projektet ”Handeln som motor – hållbar matproduktion genom mobilisering av värdekedjans mitt” (ReSus). Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation som har i uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Vill du bidra till att stärka vår röst och våra verksamheter?

Om tjänsten

ReSus-projektet som ligger under programmet Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB) utlyser en tvåårig postdoktortjänst som kommer att fokusera på att analysera hur man kan förbättra effektiviteten hos detaljhandelsledda hållbarhets- (och hälso-) initiativ, i Sverige och internationellt . Specifikt handlar det om att identifiera hinder och möjliggörare (t.ex. juridiska och/eller organisatoriska) för framgångsrikt genomförande av hållbarhetsinitiativ och samarbete för hållbarhet i dagligvaruhandeln. Exempel på metoder kan vara semistrukturerade intervjuer, intressentdialoger och mental modellkartläggning. Den postdoktorala forskaren kommer också att hjälpa till med transdisciplinära dialoger med daglivaruhandeln som finns med i projektets branschreferensgrupp. Dessutom förväntar vi oss att forskaren hjälper till att skriva ansökningar för att främja framtida forskning inom området dagligvaruhandeln och hållbarhet. Eftersom ämnet är tvärvetenskapligt välkomnar vi ansökningar från kandidater från många olika disciplinära och metodologiska områden.

Om utlysningen

Dagligvaruhandeln är en central nod i matsystemet. Då endast tre företag representerar 90 % av försäljningsvärdet i svensk handel kan ett ökat engagemang leda till storskaliga produktionsförbättringar. Företag som ser sig som ”planetskötare” blir allt vanligare när den privata sektorn mobiliserar för att nå hållbarhetsmål, och i samma anda har dagligvaruhandeln lanserat en rad hållbarhetsinitiativ. Än är det dock oklart hur effektiva dessa är när det gäller att göra matproduktion mer miljömässigt och socialt hållbar, och det saknas kunskap kring hur handeln kan bli bättre på att skapa incitament för producenter att förbättras. Det övergripande målet för projektet är att utnyttja den orealiserade potentialen hos handeln för att möjliggöra ett skifte till hållbar produktion. Specifikt kommer vi att analysera (i) effektiviteten av befintliga och framväxande hållbarhetsinitiativ som initierats av dagligvaruhandeln och (ii) hur handeln kan underlätta för producenter att övergå till mer växtbaserad och ekologisk produktion. Ett tredje mål (iii) är att undersöka förutsättningar för ett ökat samarbete mellan handlare för att kraftigt öka takten i hållbarhetsarbetet. Detta tvärvetenskapliga projekt involverar forskare, partners från privat och offentlig sektor samt samarbete med de tre största dagligvaruhandlarna. Vi kommer att utveckla fallstudier och skapa ett innovativt forum för dialog mellan handlare och andra aktörer för att möjliggöra en acceleration mot hållbar mat i Sverige. 

Om dig

Sökande förväntas ha en doktorsexamen eller motsvarande examen inom en relevant disciplin/fält (till exempel hållbarhetsvetenskap, livsmedelssystem, ekonomi eller miljöpsykologi).

I anställningsprocessen kommer skicklighet att bedriva forskning få särskild uppmärksamhet. Följande kriterier kommer att användas för att bedöma kandidater:

 • Forskningsexpertis: spetskompetens inom hållbarhetsvetenskaplig forskning, miljöpsykologi eller miljö/ekologisk ekonomi. Erfarenhet av att hantera både kvantitativa och kvalitativa data är meriterande (men ej obligatoriskt).
 • Självständighet: förmåga att formulera egna ursprungliga forskningsidéer och att självständigt bedriva forskning.
 • Samarbetsförmåga: förmåga att arbeta som en del av ett team och bevis på aktivt engagemang i samarbetsprojekt.
 • Kommunikationsförmåga: god förmåga att kommunicera forskningsidéer och resultat. Detta bör inkludera både skriftliga resultat och presentationer på konferenser. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Önskvärda egenskaper

 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med icke-akademiska partners
 • Erfarenhet av att handleda studentarbeten

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Om oss

Vetenskapsakademien erbjuder en unik arbetsplats. Vi är ett dedikerat arbetsteam som arbetar med Sveriges främsta forskare inom de flesta ämnesområden. En uppgiftsbaserad arbetsorganisation med frihet under ansvar och bra förmåner skapar en inspirerande arbetsmiljö.

Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien främjar vetenskap av högsta kvalitet genom att stimulera till utveckling och förnyelse av svensk forskning, stärker vetenskapens ställning i samhället genom att uppmärksamma viktiga samhällsfrågor och granska dem ur ett vetenskapligt perspektiv samt medverkar i samarbetet kring globala frågor, med syfte att vara en internationell, vetenskaplig aktör för hållbar utveckling.

Anställningsvillkor

Tjänsten innebär heltidsanställning i två år. Startdatum 2023-02-15, eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Vi ser fram emot din ansökan senast 2022-12-31. Bifoga följande information i din ansökan:

 • Dina kontaktuppgifter och personuppgifter
 • Din högsta examen
 • Dina språkkunskaper
 • Kontaktuppgifter för 2–3 referenser

Inkludera också följande dokument:

 • Personligt brev, inklusive:
  • varför du är intresserad av den utannonserade tjänsten
  • vad som gör dig till en lämplig kandidat
 • CV – examina och andra genomförda kurser, arbetslivserfarenhet
 • Provintyg och betyg som styrker att du uppfyller kraven
 • Publikationer till stöd för din ansökan (högst 5 filer).

Intervjuer sker löpande. Märk din ansökan med ”Postdoc ReSus” och skicka med e-post till: gedb_appl@kva.se

Kontakt

För frågor kontakta Malin Jonell (malin.jonell@su.se), projektledare för ReSus och temaledare för forskningstemat ”Food for Resilience” på Stockholm Resilience Centre.