Pi-priset 2015 till Göran Frankel

Pi-priset 2015 tilldelas Göran Frankel för sitt bokmanus ”Den själfulla zombien – vetenskapens paradoxala människobild” –  en fantasifull tankeresa in i framtiden på saklig grund. 

Göran Frankel har varit verksam som vetenskapsjournalist under många år, med ett särskilt intresse för medvetandeforskningen. Han beskriver sin kommande bok så här:

Boken handlar om det klassiska body-mindproblemet, dvs är människan uppbyggd endast med materia såsom naturvetenskapen beskriver den, eller finns där också något annat, en själ? En zombie som filosofiskt begrepp har ingen kyrkogårdsjord under naglarna. Det är en människa som beter sig till synes normalt men allt är en show. Zombien saknar upplevelser och känslor, ljuset är så att säga släckt därinne. Nog har vi en del av detta i vår natur, men vi har också en ”medvetenhet”, som är min egen översättning av det engelska begreppet ”consciousness”, och skiljer oss från robotar. Vi är medvetna om många av våra processer och kan styra dem genom våra tankar. Boken tar upp aktuell forskning i ämnet och jag tillåter mig även att resonera och reflektera över de olika resultaten

Fri Tanke förlag delar i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien ut pi-priset för främjandet av populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området. Prissumman är 314 159 kr och ett bokkontrakt med Fri Tanke förlag. Boken planeras utkomma hösten 2016.

Pi-priset delas ut i genren populärt framställd naturvetenskap för allmänheten – eller för populärt framställd tvärvetenskap med anknytning till naturvetenskap. Boken skall vara skriven på svenska och hålla hög pedagogisk kvalité samt inspirera till fördjupad fascination för det vetenskapliga förhållningssättet till världen i upplysningstraditionens anda.

En särskild priskommitté bedömer tävlingsbidragen och utser pristagare. Sakkunniga inom respektive ämnesområde ansvarar för den vetenskapliga granskningen.

Mer information

Läs mer om Pi-priset