Anders Schultz tilldelas Pi-priset

Årets vinnare av Pi-priset är Anders Schultz. Han disputerade i organisk kemi 2003 och belönas för sitt bokmanus Livsmedelsmagi.

Varför kan viss mat orsaka cancer? Vad gör trenddieterna med våra kroppar? Vilka kemiska reaktioner händer i kroppen när du äter? Är antioxidanter verkligen så bra som de verkar?

Få ämnen tilldrar sig så stort intresse som vad vi äter. Nya diet- och bantningskurer utlovas så gott som dagligen på löpsedlarna. Men hur ser egentligen kunskapen ut om kroppens sätt att tillgodogöra sig
livsmedel?

Livsmedelsmagi handlar om vad som händer i våra kroppar när vi äter olika typer av mat. Med ett levande språk och glimten i ögat utforskar Anders Schultz vetenskapen bakom det vi tror vi vet om mat. Han undersöker de senaste rönen om allt från dieter till vitaminer och cancerogena födoämnen, och ger en lättbegriplig och underhållande bild av vad maten gör med våra kroppar.

Pi-priset är ett debutantpris för populärvetenskapliga fackboksmanus inom naturvetenskap. Tävlingsbidraget ska ha en enhetlig, genomgående karaktär som bok och kan ha mer än en författare.
Instiftare är Kungl. Vetenskapsakademien och bokförlaget Fri Tanke. Prissumman om 314 159 kr (jmf π) inkluderar också ett förlagskontrakt med bokförlaget Fri Tanke. Syftet med priset är att stimulera forskare att skriva för allmänheten och därmed skapa en fördjupad fascination för det vetenskapliga förhållningssättet till världen.

Prismotiveringen lyder:

Med stor sakkunskap och entusiasm berättar författaren om vad som egentligen händer i kroppen när vi äter. Han får läsaren att förstå den komplicerade process, som håller liv i våra kroppar ner på cellnivå och hur viktigt ett vetenskapligt synsätt är som motvikt till allt löst tyckande om våra matvanor.

Utdelning av priset sker i februari 2014 och boken ges ut till hösten samma år.