Pi-priset – nytt pris för populärvetenskapligt författarskap

Kungl. Vetenskapsakademien delar i samarbete med Fri Tanke förlag ut Pi-priset för främjandet av populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området. Prissumman är 314 159 kr.

Pi-priset delas ut i genren populärt framställd naturvetenskap för allmänheten. Boken skall vara skriven på svenska och hålla hög pedagogisk kvalité samt inspirera till fördjupad fascination för det vetenskapliga förhållningssättet till världen i upplysningstraditionens anda.

 

Mer information

Pi-prisets webbplats