Offentliggöranden av Nobelpriset i fysik och kemi samt Ekonomipriset 2021

Datumen för höstens offentliggörande av Nobelprisen i fysik och kemi samt Ekonomipriset är nu klara. Samtliga priser kommer att offentliggöras i oktober månad. Anmälan för pressackreditering öppnar i början av september.

Enligt Alfred Nobels testamente är det Kungl. Vetenskapsakademien som utser mottagare av Nobelprisen i fysik och kemi. Sedan 1969 utser Kungl. Vetenskapsakademien även mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Respektive pristagare offentliggörs omedelbart efter att besluten fattats. Det sker vid tre presskonferenser i början av oktober månad på Vetenskapsakademien i Stockholm. Vi hoppas även i år, liksom förra året, kunna genomföra presskonferenserna på plats, men det är ännu osäkert hur många journalister som kommer att ha möjlighet att ackreditera sig. Vi återkommer med mer information i början av september månad.

Datum för årets offentliggörande på Kungl. Vetenskapsakademien är:

Nobelpriset i fysik

Datum och tid: Tisdag 5 oktober, tidigast kl 11.45
Plats: Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Anmälan: Giltigt press-ID krävs och föranmälan är obligatorisk. Presskonferensen är endast öppen för journalister och fotografer som bevakar årets pris. Anmälan öppnar i september.

Nobelpriset i kemi

Datum och tid: Onsdag 6 oktober, tidigast kl 11.45
Plats: Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.
Anmälan: Giltigt press-ID krävs och föranmälan obligatorisk. Presskonferensen är endast öppen för journalister och fotografer som bevakar årets pris. Anmälan öppnar i september.

Ekonomipriset

Datum och tid: Måndag 11 oktober, tidigast kl 11.45
Plats: Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Anmälan: Giltigt press-ID krävs och föranmälan är obligatorisk. Presskonferensen är endast öppen för journalister och fotografer som bevakar årets pris. Anmälan öppnar i september.

Alla offentliggöranden på Kungl. Vetenskapsakademien kommer även att sändas live på www.kva.se

Samtliga tillkännagivanden kommer dessutom att sändas live på Nobelprisets officiella webbplats www.nobelprize.org

För information om när övriga Nobelpris offentliggörs, se www.nobelprize.org/press
Vid frågor, kontakta Eva Nevelius, pressansvarig på Kungl. Vetenskapsakademien, på eva.nevelius@kva.se eller 070-878 67 63.