Nytt pris till frågvis fysiker

I år skulle Tage Erlander fyllt 100 år. Det uppmärksammas bland annat genom att det första forskningspriset ur Tage Erlanders fond för naturvetenskap och teknik utdelas.

Kungl. Vetenskapsakademien, som utser mottagare av priset, har beslutat att det första Tage Erlander-priset ska gå till Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik i Göteborg ”för hans bidrag till förståelsen av grundläggande växelverkan, särskilt inom den s.k. supersträngteorin”. Prissumman är 100.000 kr och överlämnas av H.M. Konungen vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 30 mars.

Martin Cederwall arbetar med att finna en förenande teori för alla de fundamentala krafterna i naturen. Speciellt sker arbetet inom den s.k.supersträngteorin och hur denna teori kan förenas med kvantmekaniken. Inom detta område har Martin Cederwall gjort avgörande bidrag till centrala frågeställningar. Forskning inom detta område pågår vid de flesta ledande universitet i världen.

Martin Cederwall är en hängiven pedagog med ett mycket stort förtroende bland sina studenter. Hans föreläsningar för allmänheten i samband med Vetenskapsfestivalen i Göteborg över ämnen som relativitetsteori och kvantfysik har ofta samlat fulla hus. Vid denna festival har han också haft en populär frågestuga i Göteborgs största köpcentrum, där vem som helst fått ställa frågor om fysik.

Martin Cederwall föddes 1961 i Göteborg. Han doktorerade inom området teoretisk fysik 1986 och blev för ett drygt år sedan utnämnd till professor vid Institutionen för teoretisk fysik vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola.