Nyinvalda akademiledamöter – från kvantfysik till poesi

Vid den ordinarie sammankomsten onsdagen den 6 maj valdes två nya ledamöter in i Vetenskapsakademien: Thors Hans Hansson, professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet, och Nina Burton, författare, essäist och poet.

Thors Hans Hansson är professor i teoretisk fysik vid Institutionen för fysik (Fysikum), Stockholms universitet. Han började sin karriär inom den teoretiska elementarpartikelfysiken, men forskar numera inom den kondenserade materiens fysik med tonvikt på en- och tvådimensionella kvantmekaniska system. Som exempel kan nämnas elektroner infångade i ett mycket tunt gränsskikt mellan olika halvledarmaterial. Dessa system har fascinerande egenskaper som helt skiljer sig från de vi känner från den ”vanliga” tredimensionella världen. Hansson har tillbringat många år utomlands och varit anställd vid ansedda institutioner i USA, Schweiz, England och Danmark. Han är också känd för sina populariseringar av fysiken, både genom föreläsningar och artiklar i bl.a. DN.

Nina Burton är författare, essäist och poet. Hon har bl.a. gjort sig känd som en originell, kunnig och fängslande uttolkare av gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora. Boken ”Den nya kvinnostaden: Pionjärer och glömda kvinnor under tvåtusen år” hyllades av en enig kritikerkår och tilldelades Letterstedtska författarpriset av Kungl. Vetenskapsakademien 2007. Under läsåret 1996-97 var hon gästpoet vid Kungl. Tekniska högskolan och förde då många samtal med forskare och lärare, gav allmänna föreläsningar och höll den uppskattade seminarieserien ”Poesi och vetenskap: Om de två kulturernas samband och språk. Sedan 1994 är hon ledamot av Samfundet De Nio.  

Mer information

Thors Hans Hansson, Fysikum, Stockholms universitet
Nina Burton, Albert Bonniers förlagSamfundet De Nio