Nyinvald ledamot forskar om immunförsvar

Ylva Engström, professor i molekylärbiologi vid Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms universitet, valdes in i akademiens klass för biologiska vetenskaper under akademiens sammankomst den 11 mars.

Ylva Engström. Foto: Simon Söderberg

Engström har inriktat sin forskning mot det medfödda immunförsvaret hos bananflugor, Drosophila melanogaster. På molekylär nivå studeras hur specifika gener som styr produktionen av de peptider som utgör immunförsvaret aktiveras vid infektioner. Forskningen har visat att de mekanismer som får immunförsvaret att reagera är förvånansvärt lika hos insekter, däggdjur och till viss del även växter. Nya kunskaper inom detta område har därför stor vetenskaplig betydelse.

Mer information

Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, Stockholms universitet