Nya utländska ledmöter i medicinklassen

Akademien har valt professorerna Jeffrey Friedman, Rockefeller univ., New York och Karl Tryggvason, Karolinska institutet, till nya utländska ledamöter i klass VII (medicinska vetenskaper).

Jeffrey Friedman är mest berömd för att han upptäckt och kartlagt leptinsystemet. Leptin är ett hormon som reglerar kroppsvikt och fettdepå hos däggdjur. Upptäckterna har fått stor betydelse för förståelsen och behandlingen av övervikt. Leptin har också visat sig ha neuroendokrina funktioner.

Karl Tryggvason är en internationellt välkänd expert på cellernas basalmembran. Kunskaper om dessa membran är viktiga för att kunna klargöra viktiga funktioner hos t.ex. njurarna, men också för förståelsen av flera svåra sjukdomar, t.ex. medfödd muskeldystrofi.