Nya utländska ledamöter invalda

Ahmed Zewail, professor vid Caltech i Kalifornien och nobelpristagare i kemi 1999 och Rita Colwell, direktör för National Science Foundation i Washington, hör till den långa rad av nya utländska ledamöter som valdes in vid sammankomsten 10 september.

Båda dessa forskare gästade akademien under förra hösten för att hålla föredrag. Ahmed Zewail är professor i kemi vid Caltech, Kalifornien, USA. Han har dessutom gjort stora insatser för utvecklingen av forskning och undervisning i tredje världen. Vid sitt akademibesök höll han ett föredrag om sin väg till forskare för gymnasieelever. Han valdes in som utländsk ledamot i klass IV.

Rita Colwell, ny utländsk ledamot av klass VIII (tekniska vetenskaper), har blivit känd för sin forskning rörande metoder för att identifiera sjukdomsvektorer och praktiska åtgärder för att minska koleraspridningen i världen. Hon håller detta projekt gående vid sidan av sitt arbetskrävande uppdrag som direktör för världens största forskningsråd. Hon har där främjat utbildningen i matematiska och teknikvetenskapliga ämnen, bl.a. med inriktning mot ökat deltagande av kvinnor och minoriteter.

Klassen för tekniska vetenskaper förstärktes med ytterligare fyra namn: Ursula Keller, framstående laserforskare vid ETH i Zürich , prof. Graham Goodwin, ARC Federation Fellow, Australien, som bidragit till regler- och systemforskning i Sverige, Nobuhide Kasagi, University of Tokyo, Japan samt professorn och föreståndaren för DFKI (Deutsches Institut für Künstliche Intelligenz)  Wolfgang Wahlster, Universität des Saarlandes, Tyskland.