Nya tjänster för landets främsta unga forskare

Excellens, originalitet, utvecklingskvalitet, ledaregenskaper… Dessa var nyckelbegrepp som Vetenskapsakademien använde sig av då åtta forskare skulle sållas fram bland drygt 400 sökande till de nya forskartjänsterna.

Forskarna representerar åtta vitt skilda ämnesområden – från fysikens strängteori till neandertalarnas livsföring analyserad med genteknik. De som erbjudits tjänsterna är:
Ulf Danielsson, 36 år, teoretisk fysik, Uppsala universitet
Peter Ebenfelt, 35 år, matematik, Kungl. Tekniska Högskolan
Hans Ellegren, 37 år, evolutionsbiologi, Uppsala universitet
Ariel Goobar, 38 år, astronomi, Stockholms universitet
Kerstin Lidén, 40 år, arkeologi, Stockholms universitet
Tony Lindeberg, 35 år, datalogi, Kungl. Tekniska Högskolan
Owe Orwar, 36 år, bioanalytisk kemi, Chalmers tekniska högskola
Xiaodong Zou, 36 år, strukturkemi, Stockholms universitet

Initiativet till de nya forskartjänsterna har tagits av Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Erling Norrby, som på det här sättet hoppas att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för dessa exceptionella unga forskare att verka i Sverige:
– Unga begåvade forskare kan frestas att söka sig utomlands, särskilt till USA, där lockande villkor erbjuds. På sikt är detta förödande för ett kunskaps- och industriland som Sverige. Vetenskapsakademien känner sitt ansvar att bidra till att forskning av god kvalitet stannar i landet.

Varje år kommer 7-8 nya forskare att anställas. Forskartjänsterna är konstruerade så att forskarna anställs av Vetenskapsakademien medan de utför själva forskningen vid sina lärosäten som tidigare. Tjänsten är garanterad i fem år. Tack vare ett generöst bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kan en god lön erbjudas.