Från supernovor till fladdermöss – spännande forskning belönas av Vetenskapsakademien

Forskning kring supernovor, brottslighet, fladdermöss och stabila kurvor belönades vid akademiens ordinarie sammankomst den 8 mars.

Strömer-Ferrnerska belöningen 2017

Josefin Larsson, KTH. Foto: Markus Marcetic (c) Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

på 10 000 kronor tilldelades Josefin Larsson, KTH, ”för studiet av kosmiska gammablixtar, aktiva galaxstjärnor och supernovor, där teori och observationer utnyttjas med framgång för att bl.a. testa explosionsmodeller för supernovor.”

Priset kommer att överlämnas vid akademiens ordinarie sammankomst den 13 december.

 

 

Arnbergska priset 2017

Sebastian Axbard, University of London

på 50 000 kronor tilldelades Sebastian Axbard, University of London, ”för att i avhandlingen ’Crime, Corruption and Development’ ha genomfört kreativa och självständiga analyser av brottslighet i en utvecklingskontext.”

Priset kommer att överlämnas vid akademiens ordinarie sammankomst den 12 april.

 

 

Sture Centerwalls pris

Jens Rydell, Lunds universitet

på 15 000 kronor tilldelades Jens Rydell, Lunds universitet, ”för sin forskning och sitt arbete för att sprida kunskap till allmänheten om fladdermöss och de hot som de utsätts för i vår moderna värld.”

Priset kommer att överlämnas vid akademiens ordinarie sammankomst den 10 maj.

 

Sparreska priset 2017

Dan Petersen, Köpenhamns universitet. Foto: Köpenhamns universitet

på 75 000 kronor tilldelades Dan Petersen, Köpenhamns universitet, ”för hans arbeten angående modulirum av stabila kurvor och deras tautologiska ringar.”

Priset kommer att överlämnas vid akademiens ordinarie sammankomst den 12 april.