Nya ledamöter invalda

Vid sin sammankomst 25 januari valde akademien in nya ledamöter i klasserna för geovetenskaper, biovetenskaper och medicinska vetenskaper. En utländsk ledamot invaldes också i klassen för geovetenskaper.

I klass V (geovetenskaper) invaldes som svenska ledamöter:
Professor Jan Backman   
Institutionen för geologi och geokemi
Stockholms universitet

och

Professor Sten-Åke Elming  
Luleå tekniska universitet
Tillämpad geofysik

och som utländsk ledamot invaldes:

Professor Andrea Rinaldo   
International Centre for Hydrology ”Dino Tonini”
Universita di Padova
Italien

I klass VI (biologiska vetenskaper) invaldes:

Professor Lennart Persson  
Institutionen för ekologi och geovetenskap
Umeå universitet

I klass VII (medicinska vetenskaper) invaldes:

Professor Maria Masucci  
Mikrobiologiskt tumörbiologiskt centrum
Karolinska Institutet

och

Professor Nils-Göran Larsson
Institutionen för Laboratoriemedicin, avdelningen för metabola sjukdomar, Karolinska Insitutet