Nya ledamöter invalda

Akademien har invalt professorerna Siv Andersson och Göran Sandberg i klassen för biovetenskaper (VI), Elisabet Rachlew-Källne i klassen för fysik (III), samt astronomen Catherine Cesarsky som utländsk ledamot i klass II.

Siv Andersson är professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet och forskar på genuppsättningars utveckling hos bakterier och intracellulära parasiter (s.k. rickettsier). Den beskrivning av en parasits hela genuppsättning som hennes grupp publicerade 1998 väckte stor uppmärksamhet, eftersom de utförde den på egen hand och inte som ett stort internationellt projekt.

Göran Sandberg, är professor vid SLU i Umeå, intitiativtagare till Centrum för Skogsbioteknik och Kemi och verksam vid Umeå Plant Science Center. Dessa båda initiativ, som tillämpar kunskapen från kända genetiska modellsystem på studier av träds tillväxt och utveckling, har gjort Sverige till ett av världens främsta länder inom skogsbioteknik. 

Elisabeth Rachlew-Källne, är professor i fysik vid KTH och arbetar med fusionsrelaterad atomfysik och synkrotronljusstudier (en synkrotron är ett slags partikelaccelerator) av fria molekylers struktur och dynamik. Hon leder en grupp som studerar fusionsplasmas egenskaper vid KTH och har också byggt upp en framgångsrik KTH-grupp vid synkrotronljuslaboratoriet MAX i Lund.

Catherine Cesarsky invaldes som utländsk ledamot i klassen för astronomi (II). Hon är fransyska och sedan 1999 framgångsrik generaldirektör för European Southern Observatory (ESO). Hon förenar egenskaperna som skicklig administratör och synnerligen aktiv forskare, först inom teoretisk högenergiastrofysik och senare inom bl.a. instrumentutveckling.