Nya ledamöter invalda

Olle Häggström, professor vid Chalmers tekniska högskola, invaldes i klassen för matematik (I) och Bertil Holmlund, Göran Hoppe och Lars Magnusson, samtliga professorer vid Uppsala universitet i klassen för ekonomiska och sociala vetenskaper (IX).

Olle Häggström är professor i matematisk statistik och innehar också en särskild forskartjänst i stokastiska processer vid Vetenskapsrådet. Nyligen utkom han också med en populärvetenskaplig bok om matematik: Slumpens skördar: strövtåg i sannolikhetsteorin. Han kommer dessutom att medverka vid akademiens lärardag i Ale 2 nov. 

Bertil Holmlund är nationalekonom och har i sin forskning arbetat mycket med arbetsmarknads- och arbetslöshetsfrågor. Han har även medverkat i flera statliga utredningar och kommittéer, som skatteväxlingsutredningen och arbetsmarknadspolitiska kommittén.

Göran Hoppe är kulturgeograf. Hans forskning kretsar kring historisk ekonomisk och social geografi, bl.a. i ett internationellt uppmärksammat arbete kring Östergötland. Efter Estlands frigörelse har han verkat som rådgivare för kulturgeografins återuppbyggnad.

Lars Magnusson är ekonomisk historiker och forskningsledare vid Arbetslivsinstitutet. Han har bl.a. skrivit ett översikt över Sveriges ekonomiska historia som också översatts till engelska. Hans forskning spänner över flera områden, från den renodlat ekonomisk-historiska till kultur- och mentalitets-historiska.