Nya ledamöter invalda

På sammankomsten den 13 november beslöt akademien att välja in prof. Nils Mårtensson, Uppsala univ. , i klassen för fysik, och professorerna Sven Lidin, Stockholms univ. och Torbjörn Frejd, Lunds univ., i klassen fök kemi.

Nils Mårtensson är profesor i metallers och metallytors fysik vid Uppsala universitet och föreståndare vid det nationella synkrotronljuslaboratoriet MAXLAB i Lund. Han är en internationellt ledande forskare på elektronstrukturer, speciellt inom områdena ytor och metalliska system, där han bidragit med både metod- och modellutveckling.

Sven Lidin är professor i oorganisk kemi vid Stockholms universitet. Han är expert på fasta tillståndets kemi, men behärskar också gränsområdena mot materialvetenskap och fasta tillståndets fysik. Han har haft ett stort antal uppdrag, bl.a. som utredare åt Nobelkommittén för kemi och är f.n. ordförande i Nationalkommitén för kemi.

Torbjörn Frejd är professor i organisk kemi vid Lunds universitet och är mycket framstående inom syntetisk organisk kemi. Han har också arbetat inom industrin när han under några år var anställd och senare chef för bioorganiska avdelningen vid Sockerbolaget. Värt att notera är också att han arbetat med katalytisk asymmetrisk syntes, sedan sin tid som post doc hos Barry Sharpless, nobelpristagare i kemi 2001.