Nya ledamöter invalda vid Kungl. Vetenskapsakademien

Akademien har beslutat att invälja prof. Lars Björck, Lunds universitet, som svensk ledamot i VII klass (medicin), samt prof. Helga Nowotny, Wien, Österrike och Yoshinori Yasuda, Kyoto, Japan, som utländska ledamöter i X klass (humanistiska vetenskaper).

Lars Björck är en internationellt ledande forskare inom samspelet mellan proteiner hos värddjur och parasiter, vilket också inkluderar bakteriers proteiner och dess interaktioner med antikroppar. Genom hans forskning kan lösningar hittas på t.ex. de senare årens uppmärksammade problem med resistens mot antibiotika.

Helga Nowotny är kanske världens ledande forskare inom sociologi med särskild inriktning mot vetenskap, teknik och samhälle. Hon har tjänstgjort vid ett stort antal europeiska och amerikanska universitet och bl.a. medverkat som författare eller medförfattare till mer än 25 böcker.

Yoshinori Yasuda är miljöarkeolog och hans uppmärksammade forskning har koncentrerats kring uppgång och kollaps hos gamla civilisationer i relation till miljö- och klimatförändringar. Han har fältarbetat i Europa och Asien och bl.a. lyckats visa att man i Sydostasien lyckades odla ris redan för 15 000 år sedan, långt innan sädesodlingen började i Främre Orienten.