Nya ledamöter invalda i akademien

Under den ordinarie sammankomsten onsdagen den 13 februari valdes professor Sheila Kirkwood vid Institutet för rymdfysik i Kiruna och dr Oded Schramm vid Microsoft Research Redmond, USA in i akademien.

SVENSKA LEDAMÖTER

Klassen för geovetenskaper (V)
Sheila Kirkwood
är professor i atmosfärfysik vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Kirkwoods senare forskning har ökat förståelsen för hur atmosfäriska rörelser, som vindar, turbulens, vågrörelser och  elektromagnetisk strålning, bestämmer temperaturstrukturen och den kemiska sammansättningen i stratosfären (från 10-15 km till ca 50 km höjd) och mesosfären (från ca 50 km till 80-85 km höjd). Detta är av stor betydelse inte minst för frågan om människans påverkan på ozonskiktet.

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

Klassen för matematik (I)
Dr Oded Schramm är matematiker vid Microsoft Research Redmond i USA. Hans förmodligen allra viktigaste arbete är introducerandet och det djuplodande studiet av SLE (Stochastic Loewner Evolution), som på ett helt nytt sätt binder samman sannolikhetsteori med komplex analys. Detta arbete är ett av de största framstegen inom sannolikhetsteorin på många år.