Nya ledamöter invalda

Vid sammankomsten den 29 januari beslöt akademien att invälja prof. Helena Edlund, Umeå univ., prof. Georgia Destouni, Stockholms univ., samt 1:e intendent Stefan Bengtson, Naturhistoriska riksmuseet. Även tre utländska ledamöter invaldes.

Helena Edlund, född 1960, som valdes in i akademiens VII klass, är professor i molekylär utvecklingsbiologi vid Umeå universitet och en av världens ledande utvecklingsbiologer. Hennes forskning har främst berört bukspottkörtelns funktion och utveckling, i synnerhet den hos de insulinproducerande Langerhanska öarna. Hennes upptäckter kan leda till helt ny typ av behandling mot diabetes. Hon belönades 2001 med det prestigefyllda Göran Gustafsson-priset i molekylärbiologi.

Georgia ”Gia” Destouni, född 1961, är professor i teknisk hydrologi vid KTH, men innehar f.n. en gästprofessur vid institutionen för kvartärgeologi och naturgeografi vid Stockholms universitet. Hon har bl.a. forskat kring vattenlösningar i grundvatten, utbytet av färsk- och saltvatten i kustnära områden och miljöpåverkan av gruvdrift. Hon är den första kvinna som väljs in i akademiens klass för geovetenskaper (klass V).

Stefan Bengtson, född 1947, som också invaldes i V klass, är 1:e intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet och världsledande expert på de äldsta fossila faunorna, som är mer än 500 miljoner år gamla. Forskningen kring dessa djur kompliceras av deras ofta många och små skelettdelar, vilka kräver avancerad avbildningsteknik och höga förstoringar. Bengtson har visat att de är ytterst betydelsefulla för den senare utvecklingen på jorden. Vid sidan av forskningsarbetet har han energiskt verkat som internationell redaktör för prestigefyllda paleontologiska tidskrifter.

Thomas DaCosta Kaufmann, född 1947, invaldes som utländsk ledamot av klass X (Humanistiska och övriga vetenskaper). Han är professor vid Princeton university, USA. Hans forskning berör främst centraleuropeisk konsthistoria under 1600- och 1700-talen, men har vidgats till att omfatta studier i humanistiska tänkandet i vidare bemärkelse.

Dan Olof Riska, professor vid Helsingfors universitet och preses vid den finska vetenskapsakademin, invaldes i klass III (Fysik). Han är teoretisk fysiker som bedriver forskning i gränslandet mellan kärn- och partikelfysik. I senare arbeten har han bl.a. föreslagit en uppmärksammad kvarkmodell för elementarpartiklar. 

Hiroyuki Yoshikawa, som valdes in i klass X, är tidigare rektor vid Tokyouniversitetet och förutvarande president för ICSU. I sin tidiga forskning arbetade han med CAD/CAM-teknik och designteori. Senare förskjöts hans intresse mot produktionssystem för hållbar utveckling. Han ledde forsknings- och teknikdelegationen vid ”World Summit on Sustainable Development” i Johannesburg 2002.