Nya ledamöter i teknikklassen

Kungl. Vetenskapsakademien beslöt vid sin sammankomst den 27 november att välja in professorerna Bertil Gustafsson och Claes Göran Granqvist, båda vid Uppsala univ., Christer Svensson, Linköpings univ., samt Jan-Olof Eklundh, KTH, i akademiens VIII klass.

Bertil Gustafsson är professor i numerisk analys vid inst. för informationsteknik, Uppsala univ., och tillhör de världsledande inom numeriska metoder för tidsberoende partiella differentialekvationer. Hans arbeten inom detta fält spänner över många områden, från t.ex. elektromagnetism till datortomografi. Han har också gästforskat vid ett flertal framstående institutioner, som NASA, CALTECH och Stanford.

Claes Göran Granqvist är professor i fasta tillståndets fysik vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Han arbetar med ytfysikaliska frågeställningar som t.ex. teori och optimering vad gäller ledande glasytor för solfångare. Han är också pionjär när det gäller elektrokroma material, alltså sådana som ändrar färg när de utsätts för ett elektriskt fält. Tekniken spås stor framtida industriell potential.

Christer Svensson är professor i elektroniska komponenter vid Linköpings univ. Den forskning han huvudsakligen bedriver ligger i gränslandet mellan fasta tillståndets elektronik och elektroniska komponenter och har tydlig industriell anknytning. Han har gästforskat vid Intel Corporation i USA och sitter med i detta företags rådgivande kommitté för mikroprocessorer. Han har flera patent och har medverkat i grundandet av flera ”spin-off”-företag.

Jan-Olof Eklundh är professor i datalogi vid KTH och förestår en grupp (CVAP) som arbetar med datorseende och autonoma system. Dessa system kan beskrivas som ”intelligenta robotar” med seende och känsel som kan anpassa sitt beteende och funktion till miljön.