Nya ledamöter i medicinklassen

Akademien invalde vid sin sammankomst 23 april tre nya ledamöter i klassen för medicinska vetenskaper (klass VII): professorerna Hans Jörnvall och Bertil Fredholm, båda vid KI, samt professor Erna Möller vid Huddinge universitetssjukhus.

Hans Jörnvall är professor i fysiologisk kemi vid Karolinska Institutet, Stockholm. Hans forskning behandlar struktur, funktion och evolution hos peptider (korta fragment av proteiner, som liksom dessa består av aminosyror). Peptider spelar en viktig roll i cellens och kroppens processer, t.ex. som enzym i ämnesomsättningen eller hormon som reglerar frisättningen av andra substanser. Jörnvall har särskilt inriktat mycket av sin forskning mot att karaktärisera alkoholdehydrogenas, ett viktigt enzym som finns i alla levande organismer, och kunnat visa dettas evolutionsvägar och varierande funktion.

Erna Möller, professor vid Huddinge universitetssjukhus, är en internationellt känd forskare inom transplantationsimmunologi. Efter viktiga tidiga studier av bl.a. B- och T-lymfocyters funktion, som bidrog till förståelsen av immunologiska vävnadsskadande reaktioner, har hon byggt upp den svenska transplantationsimmunologiska forskningen och bidragit till Sveriges starka position inom klinisk transplantation. Erna Möller har också haft många administrativa uppdrag och är sedan ett par år verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Bertil Fredholm, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, forskar på molekylär signalöverföring mellan celler. Han har bl.a. lyckats visa hur koffein uppnår sin effekt genom att blockera speciella receptorer för den kroppsegna molekylen adenosin. Denna substans hämmar annars överföringen av signaler i nervsystemet och interagerar med den motverkande signalsubstansen dopamin i basala delar av hjärnan. Fredholm har lyckats kartlägga hur receptorerna för de båda substanserna samspelar.