Nya ledamöter i klassen för kemi

Vid sammankomsten den 10 november invalde akademien prof. Måns Ehrenberg, Uppsala universitet och prof. Sara Linse, Lunds universitet som nya ledamöter i klassen för kemi (IV).

Måns Ehrenberg är professor i molekylär biologi och kartlägger proteinstrukturer med hjälp av kristallografiska och spektroskopiska metoder. Han har bl.a. utfört uppmärksammad forskning kring ribosomers (cellens proteinfabriker) struktur och funktion.

Sara Linse är professor i fysikalisk kemi. Hennes forskargrupp studerar bl.a. proteiners bindningar, interaktioner och strukturer.