Nya ledamöter i klass IX

Akademien beslutade vid sin sammankomst 26 november att invälja prof. Per Krusell, University of Rochester, USA, och prof. Lars Bäckman, Uppsala universitet, till nya ledamöter i klass IX (klassen för ekonomiska och sociala vetenskaper).

Prof. Per Krusell är nationalekonom med världsrykte inom området makroekonomi. Han har sedan 1997 fast anställning vid University of Rochester, New York, USA. Dessutom innehar han en gästprofessur vid Institutet för internationell ekonomi i Stockholm. Hans forskning har tidigare behandlat ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling, mikroekonomisk heterogeneitet och makroekonomisk jämvikt och politisk ekonomi. På senare år har han ägnat sig åt sambanden mellan psykologi, sparbeteende och makroekonomi.

Lars Bäckman är sedan 2002 professor vid Aging Research Center, Karolinska Institutet. Hans forskning rör sambandet mellan åldrande och minne och inkluderar såväl experimentella studier som modern hjärnavbildningsforskning med PET-teknik. Studierna har bl.a. visat på specifika faktorer som bidrar till försämrat minne hos åldrande. Bäckmans forskning har visat hur minnesträning som tar fasta på dessa faktorer kan förbättra minnesfunktionerna.