Nya ledamöter i fysikklassen

Kungl. Vetenskapsakademien har valt in professorerna Lars Samuelson och Claes Fahlander, båda vid Lunds universitet, i klass III (fysik).

Lars Samuelson är professor i halvledarelektronik vid Lunds universitet. Hans forskning kretsar kring ytterst miniatyriserade lösningar, nanoteknik, särskilt involverande s.k. kvanttrådar och kvantprickar vilka tillför nya intressanta egenskaper till materialen. Han är koordinator och vetenskaplig ledare för det svenska nanokonsortiet och har också varit ansvarig för flera EU-projekt.

Claes Fahlander är professor i experimentell kärnfysik vid Lunds universitet. Han fokuserar i sin forskning intresset kring parkrafter mellan neutroner och protoner i atomkärnor, av stor betydelse för bl.a. förståelsen av vissa radioaktiva sönderfall och kärnbildning hos tunga grundämnen i universum.