Nya lagförslag hotar ungersk forskning

I ett öppet brev uppmanar Kungl. Vetenskapsakademien Ungerns regering att dra tillbaka två lagförslag som skulle minska stödet till den ungerska vetenskapsakademien.

Lagförslagen har tagits fram utan att konsultera den ungerska vetenskapsakademien som anser att de nya lagarna skulle innebära stora konsekvenser för deras arbete. Om lagförslagen går igenom innebär de ett hot mot både kvaliteten på den forskning som bedrivs i Ungern och på möjligheten att bedriva oberoende forskning.

Förslagen kommer att leda till en försämring av både forskningskvalitet och resultat, skriver Göran K. Hansson, ständig sekreterare och Christina Moberg, preses, i brevet som skickats till Lázló Palkovics, Ungerns minister för innovation och teknik.

Läs hela brevet här (engelska)