Nya forskningsprogram inom matematik utlysta

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stötta matematisk forskning i Sverige. Som en del i satsningen startas tre forskningsprogram; postdokprogram för utresande unga forskare, postdokprogram för rekrytering av unga utländska forskare till Sverige och gästforskarprogram för utländska forskare.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Postdokprogram för utresande unga forskare
Unga forskare med svensk doktorsexamen kan söka två års stipendie¬finansiering utomlands med möjlighet att få finansiering för en tvåårig repatrieringstjänst vid hemkomsten till svenskt universitet.

Postdokprogram för rekrytering av unga utländska forskare till Sverige
Seniora forskare i Sverige erbjuds söka finansiering av en tvåårig postdok¬tjänst till sin forskargrupp. Den seniora forskaren får, under förutsättning att finansiering beviljas, utannonsera och tillsätta tjänsten i samarbete med sitt lärosäte. Ansökan inlämnas av den nominerande institutionen.

Gästforskarprogram för utländska forskare
Programmet ger möjlighet för upp till fem utländska, vetenskapligt etablerade forskare inom matematik att tillbringa 1–12 månader vid en svensk institution. Nomineringar till gästforskarprogrammet kan göras av forskare stadigvarande verksamma i Sverige, inkluderande prefekter, institutsföreståndare, universitetsledningar eller motsvarande.

Ansökningperiod: 2013-06-17—2013-10-15

Den gemensamma plattformen och navet för satsningen blir Vetenskapsakademiens forskningsinstitution Institut Mittag-Leffler i Stockholm. Institutet har en central roll för svensk matematik och räknas till ett av de tio bästa i världen.

Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.