Nya akademiforskare utsedda

Akademien har nu valt ut de elva unga forskare som ska erbjudas särskilda forskartjänster. Bland de lyckliga finns sex kvinnliga och fem manliga forskare.

De utvalda forskarna är:

Matematik
Svante Linusson, 36 år, matematiska inst., KTH, Stockholm
Matematiken bakom livets träd
Andreas Strömbergsson, 32 år, matematiska inst., Uppsala universitet
Heltal som förbryllar men har många användningar

Astronomi
Jesper Sollerman, 37 år, DARK Cosmology centre, Köpenhamns universitet och astronomiska inst., Stockholms universitet,
Exploderande stjärnor berättar om det unga universum

Fysik
Floriana Lombardi, 39 år, MC2, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Supraledare för framtidens datorer
David Milstead, 35 år, fysiska inst., Stockholms universitet
Mätningar av högenergikollisioner mellan protoner på LHC

Kemi
Christiane Funk,  39 år, inst. för biokemi, Umeå universitet
Omsättning av klorofyllbindande proteiner i fotosyntesen

Geovetenskaper
Regine Hock, 42 år, inst. för geovetenskaper, Uppsala universitet
Hur påverkas glaciärerna vid klimatförändringar?

Biologi
Anna Qvarnström, 39 år, zooekologiska avdelningen, EBC, Uppsala universitet.
Artbildning och evolution i hybridzoner
Anne Uv, 39 år, inst. för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Hur biologiska rör bildas

Medicin
Camilla Sjögren, 42 år, Karolinska Institutet, Stockholm
Hur kromosomer repareras och fördelas

Teknik
Erik Larsson, 31 år, inst. för kommunikationsteori, KTH, Stockholm
Nya sändningstekniker för framtidens kommunikationssystem