Ny utgåva av Jane Goodalls klassiker

Bara 26 år gammal begav sig Jane Goodall till Gombe Stream-reservatet i Tanzania för att studera schimpanser och deras beteenden. Resultatet av hennes studier blev ett helt nytt sätt att se på schimpanser – och därmed också på oss själva.

Jane Goodall. Foto: Stuart Clarke

”När Goodall beskrev schimpanserna som eftertänksamma varelser, vilka utvecklas från barndom till ålderdom, tycktes det förmänskliga dem. I dag vet vi att vara människa är att vara apa, och vad som är mänskligt är en tunn och glänsande ny fernissa.”

Det skriver Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi, i sitt förord till en uppdaterad nyöversättning av Goodalls skildring av sina erfarenheter bland de vilda djuren i Tanzania – I människans skugga.

I boken redogör hon för schimpansernas komplexa sociala hierarkier, livsvillkor och beteendemönster. Likheterna mellan schimpans och människa, och vikten av att människan ger schimpansen den respekt och livsutrymme arten förtjänar, framträder i ljuset av denna bok som blev en omedelbar klassiker när den utkom 1971.

I människans skugga är den sjätte boken i serien Vetenskapliga klassiker, som ges ut i samarbete med Fri Tanke förlag. Böckerna väljs ut av ett redaktionsråd och omfattar verk som haft stor betydelse för forskningens framsteg och allmänhetens förståelse av vetenskap, eller är biografier över personer som har haft en sådan betydelse.

Tidigare nyutgåvor i serien är Radioaktiva substanser av Marie Curie, Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen av Erik B. Karlsson och Eric Stempels, Vad är liv? av Erwin Schrödinger, Lusten att upptäcka av Richard Feynman samt Novum Organum av Francis Bacon.

Läs mer om böckerna och beställ på Fri Tankes webbplats