Ny ständig sekreterare

Kungl. Vetenskapsakademien valde vid sin sammankomst den 29 januari professor Gunnar Öquist till ny ständig sekreterare från 1 juli 2003. Han efterträder professor Erling Norrby, som varit sekreterare sedan 1997.

Gunnar Öquist är professor i fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Hans forskning behandlar hur cyanobakterier, alger och högre växter anpassar sin fotosyntes när de utsätts för ljus- och temperaturvariationer, vatten- eller näringsbrist. Fotosyntesen äger rum i två system och hans grupp har kartlagt hur dessa system samspelar under skiftande betingelser.

Öquist har vid sidan av sin aktiva forskning innehaft ett stort antal styrelse- och förtroendeuppdrag. Bland dem kan nämnas att han mellan 1993 och 1999 var generalsekreterare för Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR, vars verksamhet numera inordnas under Vetenskapsrådet) och har suttit i styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning. Öquist har också stor erfarenhet av europeiska forskningsfrågor och för närvarande ingår han i en rådgivande grupp till Kommissionen. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens klass för biologiska vetenskaper, preses för Kungl. Skytteanska Samfundet sedan 1998 och utländsk ledamot av den kanadensiska vetenskapsakademien.