Ny rapport av Energiutskottet om vår elförsörjning

Energiområdet är idag mer dynamiskt än någonsin och står inför genomgripande förändringar såväl nationellt som internationellt. Det finns ett stort behov av objektiv sakkunskap för att kunna bedöma realistiska och hållbara energialternativ. Akademiens energiutskott publicerar i dag en rapport om balansen mellan tillförsel och efterfrågan av el i det svenska elsystemet. 

Energiutskottet har under drygt tio år sammanställt och analyserat kunskap om utmaningarna, förutsättningarna och möjligheterna inför våra framtida energisystem. 

Den nya rapporten Svensk elförsörjning och effektbalansen är en vidareutveckling av rapporten Effektbalansen i Sverige kalla vinterdagar, som publicerades 2011.