Ny rapport från energiutskottet: Kärnkraftens betydelse för utsläppen av koldioxid

Sverige har de näst lägsta koldioxidutsläppen i Europa från elproduktionen, främst tack vare att vi har vattenkraft och kärnkraft som gör att vår elproduktion är nästan helt fossilfri.

År 1970 hade Sverige en fossil andel i hela energisektorn på 80 %. Idag är den andelen 32 %. De svenska koldioxidutsläppen har sedan 1970 minskat från 100 Mton till dagens 49 Mton. En starkt bidragande orsak till detta är kärnkraftens tillkomst.