Ny ledamot utforskar vår forntid med laboratorieanalyser

Den 9 april valdes professor Kerstin Lidén från Stockholms universitet in i Vetenskapsakademiens klass för humaniora. Hennes tvärvetenskapliga forskning har ökat vår kunskap om bland annat diet och släktskap under forntiden.

Kerstin Lidén är professor i arkeologi med laborativ analys och föreståndare för Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Sedan början av 1990-talet har hon forskat kring mat i förhistorien. Genom att studera så kallade stabila isotoper från arkeologiska skelettfynd kan man till exempel avgöra om människan levde av föda från land eller hav. Hon har studerat sjukdomar och släktskap i vikingatida och medeltida gravfält med DNA-analys och bland annat hittat samiska inslag i gravfält från Mellansverige.

Ett av de projekt hon för närvarande driver gäller kulturell evolution under mellanneolitikum (3300-2200 f.Kr.) med särskilt fokus på Öland och de stenålderskulturer som då fanns där.