Ny ledamot med gränsöverskridande forskning

Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet, valdes in i akademien vid den ordinarie sammankomsten 14 maj. Hans forskning kring kolbalansen och skogsmarkers förmåga att ta upp koldioxid har stor betydelse för klimatforskningen.

Lindroth har bland annat utvecklat metoder för att mäta flöden av vatten, koldioxid och energi inom och över olika sorters växttäcken, t.ex. salixodlingar (energiskog) och sydsvenska barrskogar. En viktig fråga han behandlat är tänkbara återkopplingar mellan ett ändrat klimat och markens kolbalans. Han har dels gjort egna mätprogram, dels spelat en viktig roll i sammanställandet av resultat från internationella mätprogram.

Lindroth deltar i flera forskningsprojekt som på senare tid gett oväntade resultat, som att bilavgaser ökar skogens upptagning av koldioxid, och att varmare klimat inte gör det, vilket man tidigare trott.

Mer information

Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, Lunds universitet