Ny svensk ledamot i klassen för matematik

David Rydh, professor vid KTH, är ny svensk ledamot i klassen för matematik. Han invaldes i Vetenskapsakademien vid allmän sammankomst 24 november i år.

David Rydh

David Rydh ägnar sig åt algebraisk geometri, ett mycket aktivt och brett fält inom matematiken som även har influenser från andra discipliner som fysik och strängteori.

Hans forskningsområde tillhör den del som brukar benämnas moduliteori, ett område som har sin bakgrund i försöken att klassificera en given typ av objekt. Det kan till exempel vara linjer i ett plan, kurvor, ytor eller vektorknippen. Ofta har objekten som klassificeras olika symmetrier och då får modulirummet en mer komplicerad geometrisk struktur som kallas stack.

David Rydhs forskning handlar just om moduliproblem och teorin för stackar. Han har visat hur de här objekten faktiskt ser ut och lyckats utveckla verktyg för att lösa moduliproblem som tidigare betraktats som olösliga.

David Rydh fick Göran Gustafssonpriset i matematik 2021 just för sina banbrytande resultat om algebraiska stackar.

David Rydh, KTH