Ny ledamot av klassen för kemi

Belén Martín-Matute, professor vid Stockholms universitet, valdes in i Vetenskapsakademiens klass för kemi vid allmän sammankomst 8 februari. Hon är verksam inom organisk kemi och utvecklar bland annat hållbara katalytiska metoder.

Foto: Sören Andersson

Klassen för kemi

Svensk ledamot

Belén Martín-Matute är professor vid Institutionen för organisk kemi på Stockholms universitet. Hon utvecklar hållbara och effektiva katalytiska metoder som kan användas för att konstruera nya organiska molekyler. En katalysator är ett ämne som sätter i gång eller skyndar på en kemisk reaktion, något som kommer till nytta bland annat vid framställningen av olika slags kemikalier.

Fokus för Belén Martín-Matutes forskning är att skapa bindningar mellan atomer, i det här fallet kol-kol- och kolheteroatombindningar, som används vid tillverkning av läkemedelssubstanser och kemikalier för jordbruket. I början av sin karriär använde hon sig mest av metallkatalys (där det är metaller som sätter fart på den kemiska reaktionen). Men på senare år har hon arbetat mer tvärvetenskapligt och även använt sig av organokatalysatorer (där man i stället nyttjar organiska molekyler). I ett projekt arbetar hennes forskargrupp bland annat med att utveckla ett katalytiskt material med vars hjälp man ska kunna tillverka värdefulla kemikalier från vatten eller koldioxid utan att det bildas farliga gaser.

Hennes forskning har fått internationellt genomslag och de metoder hon har utvecklat används av forskare världen över. Belén Martín-Matute tilldelades Göran Gustafssonpriset 2018. Hon har flera aktiva samarbeten med företag inom läkemedels- och finkemikaliebranschen och ett stort nationellt och internationellt nätverk.

Belén Martín-Matute, Stockholms universitet