Ny debattartikel om regeringens biblioteksstrategi

I dag publiceras en debattartikel  om regeringens biblioteksstrategi i Tidningen Curie. Den är underskriven av företrädare för sex kungliga akademier, och lyfter fram avsaknaden av riktade offentliga anslag för en storskalig digitalisering av tryckt material. De större satsningar som synts i Sverige är inte finansierade med offentliga medel.

Över hela världen pågår intensiv forskning kring de möjligheter modern teknik erbjuder. När bibliotekens samlingar digitaliseras blir de värdefulla bidrag till en demokratisk samhällsutveckling. De ger allmänheten tillgång till kulturarvet och kunskapsarvet, samtidigt som de blir rika källor för nydanande forskningsmetoder baserade på språkteknologi och artificiell intelligens. De ger en lång rad forskningsområden möjlighet att i nyskapande samarbeten ompröva äldre teorier, utveckla helt nya frågeställningar och förena olika forskningsdiscipliners metoder och material.

Den verksamheten pågår för fullt i en lång rad länder och en central förutsättning är förstås att bibliotekens samlingar digitaliseras. På den punkten har Sverige märkligt nog hamnat i bakvatten, skriver författarna.