Ny akademiforskare i rättsvetenskap

Cecilia Magnusson Sjöberg, 42, professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet, har fått Kungl. Vetenskapsakademiens särskilda forskartjänst i rättsvetenskap. I hennes forskning utnyttjas modern informationsteknik för juridiska tillämpningar.

Syftet med tjänsten är att främja excellens inom området rättsvetenskap genom att inrätta en forskartjänst för en synnerligen begåvad forskare. Finansieringen har möjliggjorts genom stöd från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Tjänsten uppbärs under fem år, anställningen betalas av akademien medan forskningen även fortsättningsvis utförs vid universitetet.
Cecilia Magnusson Sjöberg kommer att bedriva forskning kring säker juridisk informationshantering. Det aktuella SLIM-projektet – Secure Legal Information Management – bygger på ett säkerhetsjuridiskt synsätt med följande utgångspunkter: 

  • Säkerhetsrelaterade regleringsåtgärder inom områden som integritetsskydd, e-handel och ensamrätter behöver kombineras med strategier för regeladministration och återkoppling till lagstiftaren.
  • Tekniska metoder är grundläggande i detta arbete men måste inlemmas i ett juridiskt sammanhang.
  • Det finns behov av att utveckla juridiska infrastrukturer baserade på tillit.

Cecilia Magnusson Sjöberg kommer troligast att tillträda tjänsten vid årsskiftet 2002/2003.

Mer information

Ytterligare information om SLIM projektet

Cecilia Magnusson Sjöbergs personliga hemsida